V stečaju se znajdejo tudi računovodsko donosna podjetja.

Poslanstvo, vizija, vrednote

Smartfin, inštitut za poslovne finance, d.o.o.,

Seča 72 b, 6320 Portorož, Slovenija
ID za DDV: SI14210169, Odločba za DDV
Matična številka: 3485021000
TRR: SI56 1010 0004 6155 990

Sodni register 2009/3567, Koper, Registracija družbe
Osnovni kapital 20.000,00 EUR

Roberta Peterlin, direktorica
dr. Jožko Peterlin, prokurist

POSLANSTVO

Smartfin, Inštitut za poslovne finance, je bil ustanovljen z namenom vodenja poslovnih financ malim in srednjim družbam, izpeljavi zahtevnejših projektov v večjih družbah in poslovno-finančnem svetovanju in izobraževanju, ter posredovanju strokovnega kadra s tega področja.

Našim strankam se zavezujemo, da bomo prispevali dodano vrednost na področju pospeševanja njihove likvidnosti, doseganja načrtovanega denarnega toka, obvladovanja finančnih tveganj in skrbeli za ohranjanje ali izboljšanje njihove kapitalske ustreznosti. Kot nosilec dejavnosti družbe Smartfin sem se zavezal k prenosu najboljše prakse poslovno finančne stroke manjšim podjetjem in nefinančnim strokovnjakom v Sloveniji, da bodo konkurenčnejši in lažje zaposlovali ljudi, s katerimi moja družina in prijatelji soustvarjamo prihodnost.

VIZIJA

Smartfin je zanesljiv partner na področju poslovnih financ. Prizadevali si bomo biti na tekočem z najboljšo poslovno finančno prakso v svetu in razmerami na finančnem trgu.

VREDNOTE IN DRUŽBENA ODGOVORNOST

Ljudje v timu Smartfin smo zavezani poslovno moralnem in etičnem poslovodenju, strokovnem izpopolnjevanju, zagotavljanju kakovostnih storitev, inovativnosti in kreativnosti pri opravljanju storitev in v zagotavljanju zadovoljstva vseh deležnikov družbe Smartfin.

Smartfin, Inštitut za poslovne finance prenaša poslovno finančna znanja in izkušnje v podjetja, ki si ne morejo privoščiti zaposliti vrhunske strokovnjake. Sodelovanje s fakultetami, strokovnimi združenji in drugimi nepridobitnimi organizacijami je tudi del družbene odgovornosti. Smartfin v svoje projekte vključuje mlade strokovnjake in jim nudi mentorstvo pri delu, kot tudi pri opravljanju obveznosti v okviru izobraževanja. Smartfin nameni največji možni (davčno priznan) znesek donacij za otroke iz socialno šibkejših družin.

POVEZUJEMO, SVETUJEMO, IZOBRAŽUJEMO

linkedin