Uspešnost dela z zalogami, kupci in dobavitelji se pozna na zadolženosti.

Pretekli dogodki

*Predstavljeni so samo javno izpostavljeni dogodki v (so)organizaciji Smartfin.

POVEZUJEMO, SVETUJEMO, IZOBRAŽUJEMO

linkedin