Če je denar gorivo in zaposleni vozniki podjetja, je denarna politika navodilo o slogu vožnje.

SMARTFIN Poslovni klub

Postani mojster upravljanja:

 • kapitalske ustreznosti
 • obratnega kapitala
 • denarnih tokov
 • finančnih tveganj
 • plačilne sposobnosti
 • finančnega kontrolinga
 • zadolževanja in investiranja

SF poslovni klub je namenjen izmenjavi dobre prakse med podjetji.
Smartfin je koordinator in skrbnik dobre prakse poslovno finančnega odločanja.

Skupaj smo na varni strani financ

 

Program dela za leto 2019
 Datum, Kraj, ura  VSEBINA
28.  marca 2019, Ljubljana Dobra praksa zadolževanja (finančni in pravni vidiki)
25. april 2019, Ljubljana Poslovne finance za direktorje in računovodje
17. 5. - 1. 6. 2019, Ljubljana Akademija poslovnih financ
5. junija 2019, Ljubljana

Ali smo res tako dobri, kot se vidimo sami?
16. Poslovno finančni sejem

14. in 15. junij 2019, Ljubljana Finance v praksi podjetja – 2 dni PRIMERI IZ PRAKSE – nadgradnja za udeležence APF
17. okt 2019, Ljubljana Dobra praksa zadolževanja (finančni in pravni vidiki)
24. okt. 2019, Ljubljana Poslovne finance za direktorje in računovodje
8. – 23. nov. 2019, Ljubljana Akademija poslovnih financ

 

*Po potrebi dodatno vključimo vsebine

Ugodnosti za člane
 • po Programu dela za leto 2019
 • Strokovne delavnice, ki se ponavljajo (spomladi ali jeseni),
 • Priročnik za doseganje načrtovanih denarnih tokov - IZZIVI VODENJA POSLOV
  (210 strani), dr. Jožko Peterlin,
 • 10-odstotni popust na Akademijo poslovnih financ (spomladi ali jeseni)

Letna kotizacija 300 evrov + ddv