Plačilna sposobnost v času krize tema letošnjih Poslovnih dni

Tema letošnjih tradicionalnih Poslovnih dni bodo načini, kako se s spoprijeti s finančnim upravljanjem v času krize. V okviru predavanj, ki bodo pod krovnim naslovom »V krizi preživijo le plačilno sposobni« in v organizaciji Nove KBM potekala v Novi Gorici (27. oktobra), Ljubljani (28. oktobra) in Mariboru (6. novembra), bo nastopil dr. Jožko Peterlin, svetovalec v družbi Smartfin, predsednik Združenja poslovnih finančnikov Slovenije, član odbora evropskega (EACT) in mednarodnega (IGTA) združenja poslovnih finančnikov ter univerzitetni profesor.

S številnimi primeri iz prakse bo predstavil, kako uspešna podjetja obvladujejo denarni tok in kako skrbijo za svojo plačilno sposobnost.

Osredotočil se bo na dejavnike pozitivnega denarnega toka in kapitalsko ustreznost, odgovoril na vprašanja, kako dati obratni kapital (zaloge, terjatve in dobavitelje) »na verigo«, kdo je odgovoren za zaloge, kako obvladovati kupce ali terjatve, kdaj so cesije in asignacije tvegane in koliko lahko zaupamo dobaviteljem. V okviru predavanj bo dr. Peterlin razkril tudi primere »čaranja« bilanc, načrtovanje denarnih tokov, ter odgovoril na vprašanja, koliko tveganja si podjetja lahko privoščijo, kakšne so današnje tržne razmere in kakšni so zgledi za prihodnost.

Ponudba Nove KBM za podjetnike in zasebnike pa poleg Poslovnih dni, ki jih banka organizira enkrat letno, skozi celo leto zajema tudi individualno obravnavo strank in strokovno svetovanje, v sodelovanju z Inštitutom za raziskovanje podjetništva pa Nova KBM v svojemPodjetniškem centrupodjetjem nudi še:finančno ekonomsko svetovanje, poslovno svetovanje, svetovanje za uspešno pridobivanje EU sredstev ter strokovna izobraževanja in usposabljanjao konkretnih poslovnih problemih in priložnostih. Dodano vrednost za podjetnike banka ustvarja tudi z organizacijo dogodkov v okviru Podjetniškega centra, ki predstavljajo priložnost za mreženje in sklepanje novih poznanstev ali poslov. Komitentom pa omogoča tudi uporabo interaktivnih poslovnih orodij za pripravo poslovnih načrtov ali projektov. Hkrati se v okviru Podjetniškega centra podjetnik lahko prijavi na mesečno obveščanje o aktualnih EU razpisih, redno pa se organizirabrezplačna praktična delavnica IMP3rove, s katero podjetja lahko izboljšajo svojo inovacijsko učinkovitost.

Vsi komitenti Nove KBM so deležni 30-odstotnega popusta pri udeležbi na mednarodni konferenci o podjetništvu in inoviranju PODIM, kot osrednji partner tekmovanjaStart:up Slovenijapa Nova KBM mladim inovativnim podjetjem omogoča, da svoje podjetniške ideje predstavijo ugledni strokovni komisiji, si pridobijo kakovostno povratno informacijo ter prislužijo bogate nagrade.

Vir: Finance