Mnoge predavateljske zvezde so se izpele

Slušatelji so se naučili ločevati zrnje od plev; pomembnejši sta kakovost in takojšnja uporabnost znanja.

V krizi se je zmanjšalo predvsem povpraševanje po izobraževanju iz borzništva, vlaganj v vrednostne papirje in nepremičninskih trgov, opažajo pri Akademiji Finance. Na Združenju poslovnih finančnikov Slovenije pa pravijo, da raste sodelovanje v timih, ustanovljenih "ad hoc" za posebne namene.

"Menedžerji in drugi zaposleni vsaj enako, če ne celo bolj, iščejo znanje o davkih, računovodstvu, finančnih izterjavah dolgov, likvidnosti in še zlasti o trženju.

Plačilna sposobnost v času krize tema letošnjih Poslovnih dni

Tema letošnjih tradicionalnih Poslovnih dni bodo načini, kako se s spoprijeti s finančnim upravljanjem v času krize. V okviru predavanj, ki bodo pod krovnim naslovom »V krizi preživijo le plačilno sposobni« in v organizaciji Nove KBM potekala v Novi Gorici (27. oktobra), Ljubljani (28. oktobra) in Mariboru (6. novembra), bo nastopil dr. Jožko Peterlin, svetovalec v družbi Smartfin, predsednik Združenja poslovnih finančnikov Slovenije, član odbora evropskega (EACT) in mednarodnega (IGTA) združenja poslovnih finančnikov ter univerzitetni profesor.

S številnimi primeri iz prakse bo predstavil, kako uspešna podjetja obvladujejo denarni tok in kako skrbijo za svojo plačilno sposobnost.

Analiza: določanje potenciala podjetja ali vrednotenje preteklosti

Analiza je namenjena oceni potenciala gospodarske družbe za rast ali le obstoj na trgu, ne pa oceni minulega dela oziroma iskanju napak iz preteklosti. Analiza je namenjena oceni potenciala gospodarske družbe za rast ali le obstoj na trgu, ne pa oceni minulega dela oziroma iskanju napak iz preteklosti.

Napake, kot so nedonosne naložbe, nekurantne zaloge in dvomljive terjatve ter predraga ali neprimerna zadolženost, so vključene v izhodišča za naprej.

Uspešna prodaja lahko prinese tudi težave

Budno spremljajte plačilno sposobnost kupcev, in če se ta močno poslabša, ukrepajte, preden bo prepozno.

V spremenjenih razmerah poslovanja morajo biti prodajniki še posebej pozorni na finančno zdravje oziroma plačilno sposobnost kupcev. Poznati morajo tudi računovodske usmeritve podjetja in nabavni trg, ob tem pa še svojega.

Kako načrtovati denarni tok in biti likviden?

Idealno je, da so prejemki in izdatki iz dejavnosti čim bolj usklajeni.

Denarni tok je sestavljen iz prejemkov in izdatkov podjetja. Običajno so prejemki odsev udenarjanja terjatev oziroma prodaje plačilno sposobnim kupcem. Izdatki pa so odsev poravnavanja obveznosti do dobaviteljev, zaposlenih in drugih dolgov. To so denarni tokovi iz dejavnosti, in ko ti niso usklajeni, jih uravnavamo na finančnem področju. Tako presežke prejemkov nad izdatki za določen čas nalagamo v razne naložbe, ko pa v nekem obdobju izdatki iz dejavnosti presegajo prejemke, se je treba zadolžiti.

Ustavite prodajo, ko gre najbolje

Komercialistov, ki bi to naredili po svoji volji, je zelo malo, ponavadi so v to prisiljeni.

Ni lahko, je pa včasih nujno. Prodaja je odsev volje upnika, plačilo je po volji kupca. Soglasje volje nastane ob plačilu, ne ob naročilu. Tveganje neizpolnitve nasprotne stranke se poveča ob izročitvi blaga na up ali izdaji naročila plačilno nesposobnemu dobavitelju. Sčasoma nam peša vid in upada verjetnost, do bomo videli plačilo.

Kdaj prodati delnice, da bodo prodane po najvišji ceni, in kdaj jih kupiti, ko bo cena najnižja? Takih, ki bi to vedeli, ni, čeprav smo menili, da jih poznamo, pa smo se motili. Morda pa so ostala samo podjetja, ki jih vodijo. Če je stečaj zadnja postaja v življenju podjetja, je za upnike umetnost izstopiti iz tega vlaka na predzadnji postaji. Težko je reči kupcu, s katerim sodelujemo že vrsto let, da ne bomo več dobavili blaga, če pa si že res močno želi, lahko dobi blago po predplačilu.

Intervju: Kako se odzvati na zmanjšano plačilno sposobnost kupcev?

Budno spremljajte plačilno sposobnost vaših kupcev in če se ta močno poslabša, ukrepajte, preden bo prepozno.

O težkih odločitvah v spremenjenih pogojih poslovanja, na katere morajo še posebej prodajniki biti vse bolj pozorni, smo se pogovarjali z dr. Jožkom Peterlinom, prokuristom družbe Smartfin. Sogovornik se v svoji dolgoletni finančni in računovodski praksi ukvarja s problemi vrednotenja sredstev in dolgov podjetja v razmerah nestanovitnih trgov.

Vloga prodajnika pri zagotavljanju pozitivnega denarnega toka

Če povpraševanje po določenem blagu ali storitvi na trgu pade za 50 odstotkov, vašemu prodajniku pa za 30, je ta uspešen, saj je povečal tržni delež, ki se bo ob dvigu povpraševanja poznal tudi v povečani prodaji.

Kako na hitro zapraviti bogato podjetje?

Finančni instrumenti so v glavnem terjatve in obveznosti.

Izpeljani finančni instrumenti so tipičen primer, kako lahko v trenutku zapravite bogato podjetje. Iz slovenske prakse vidimo, da se to da tudi drugače, ampak pri izpeljanih finančnih instrumentih se lahko sklicujemo na pripravništvo.

Finančni instrumenti so v glavnem terjatve in obveznosti.

Boniteta ni samo odsev všečnosti

Biti plačilno sposoben pomeni, da redno poravnavaš svoje obveznosti, ne glede na to, kako unovčuješ terjatve.

Dokler poravnavate svoje obveznosti, bo redko kdo preverjal vašo boniteto, razen ko pridete v banki na vrsto za vnovično oceno vaše bonitete, kar je določeno v procesu obvladovanja operativnih tveganj banke.

"Plačilno sposobni kupci so boljši kot problematični. Koliko časa namenimo katerim? "

10namigov banner