Finančni instrumenti v bilanci so izraz naše volje

Finančni instrument je vsaka pogodba, na podlagi katere nastaneta finančno sredstvo enega podjetja in finančni dolg ali kapitalski instrument drugega podjetja. Taka je definicija po mednarodnih računovodskih standardih. Torej, zalog in osnovnih sredstev po definiciji ne moremo všteti med finančne instrumente.

Med ceno virov in kapitalsko ustreznostjo

Podjetje si mora za poslovanje priskrbeti čim cenejše finančne vire ter hkrati zagotavljati kapitalsko ustreznost. Optimalna finančna sestava je tista, ki najbolj zvišuje vrednost podjetja in hkrati zagotavlja plačilno sposobnost. Ovira za rast je največkrat v finančni sestavi, in če se tega ne zavedamo, nas bodo na to opozorili upniki, ki ne bodo želeli več sodelovati z nami.

Kako pripraviti poslovni in finančni načrt?

Poslovni načrt je lahko rezultat neizmerne kreativnosti komerciale in tudi računovodstva, finančni načrti pa so le gole možnosti. Račune je treba plačati danes, tega niso sposobni še tako dober poslovni načrt, načrtovana bilanca ali dobiček. Šteje namreč denar na računu, samo ta je resničen in samo ta plačuje račune. Finančni načrt testira poslovni načrt.

Kje so meje zadovoljevanja delničarjev?

Kje so meje zadovoljevanja lastnikov in kaj zanje pomeni uspeh? Če račune, dividende in davke plačujemo z denarjem, in ne s prihodki ali dobički, lahko trdimo, da je cilj podjetja pozitiven denarni tok. Prejemki morajo presegati izdatke, je vsa znanost, to doseči, pa je umetnost.

Če je denar gorivo podjetja, pazite pri stopanju na plin

Pri založbi časnika Finance je pravkar izšla knjiga avtorjev Jožka Peterlina in Petre Glavina Finance za poslovneže: Rasti, biti finančno uspešen in hkrati plačevati dolgove. Z avtorjema smo se pogovarjali o tem, kaj lahko bralci, predvsem pa poslovneži nefinančniki od nje pričakujejo.

Jožko Peterlin, avtor knjige Finance za poslovneže: Vse odločitve imajo finančne posledice in četudi se odločitve v podjetju sprejemajo decentralizirano, se vse posledice centralizirajo na bančnem računu podjetja.

Kaj žene denarni tok podjetja?

Podjetje ne gre na dobiček ali rast prodaje, gre za denar. Posel ne teče po še tako resničnem načrtu, če niso obveznosti v denarju plačane ob zapadlosti - danes.

Ker ima vsaka poslovna odločitev finančne posledice, se moramo zavedati ključnih dejavnikov denarnega toka. Prodajna marža, obseg in rast prodaje, stalni stroški, kupci, dobavitelji, zaloge in naložbe pomembno vplivajo na denarni tok. Ti dejavniki so strateško pomembni za razvoj podjetja in usodni za njegovo preživetje. To so le najpomembnejši dejavniki denarnega toka, niso pa edini. Prav tako vsi dejavniki niso enako pomembni za vsa podjetja, ampak je to odvisno od dejavnosti, življenjskega cikla in kapitalske ustreznosti.

Kako doseči rast podjetja in redno plačevati račune?

Rasti, biti finančno uspešen in hkrati zmanjševati dolgove je običajno nemogoče, se pa da. Kljub sreči v preteklosti in zdajšnji boniteti nas posojilodajalci ocenjujejo glede na verjetnost doseganja pozitivnega denarnega toka jutri. Znanje ni dovolj, pomaga pa.

Kako s politiko investiranja določiti kapitalsko ustreznost?

Kapitalska družba mora zagotoviti, da vedno razpolaga z ustreznim kapitalom glede na obseg in vrste poslov, ki jih opravlja v svoji dejavnosti, ter tveganja, ki jim je izpostavljena pri poslovanju.

Kako zagotoviti cenejše ogrevanje za 40 odstotkov Ljubljančanov?

Poceni topla voda prispeva k toplini doma skoraj polovice Ljubljančanov. V ozadju predvolilnega boja za županski stolček se korenito spreminjajo pogoji poslovanja glavnega proizvajalca toplote za sistem daljinskega ogrevanja v Ljubljani. Rešitev se kaže v naložbi v nove, bolj učinkovite proizvodne vire. Z reorganizacijoTE-TOLin brez dodatnih sredstev države inMOLlahko meščanom zagotovimo ogrevanje in toplo vodo za prihodnjih 10 let. Trditve o prenizki ceni ogrevanja na račun elektrike ne držijo.

Naj poslovno načrtuje razum, ne ego

Pri načrtovanju prodaje šteje pozitiven denarni tok, dobiček je lahko le hišna številka. Računov ne plačujemo z dobičkom ali tržnim deležem, še manj s prihodki, ampak z denarjem. Želena rast prodaje zahteva denar za financiranje dodatnih zalog in terjatev. Smo posojilno sposobni za uresničitev uspeha? Ego na primer včasih ne dovoli skrbnih pregledov, ker se vse zelo mudi in bodo že operativci uredili preostale nepomembne tehnične podrobnosti v poprevzemnem času.

"Denar je gorivo podjetja, zato moramo vedeti, kako težko nogo lahko imamo pri vožnji tega vozila."

10namigov banner