Omislili so si davek na revalorizacijo

Glavni finančnik Droge o tem, kaj pomeni izločitev prevrednotenja kapitala iz stroškov

Tveganje neizpolnitve nasprotne stranke se začne že doma

Tveganje neizpolnitve nasprotne stranke je tveganje, da naš partner v poslu ne bo izpolnil dogovorjenih obveznosti. Med finančnimi tveganji je tveganje neizpolnitve nasprotne stranke med najpomembnejšimi, saj moramo na trgu za nekoga proizvajati, prodajati ali opravljati storitve. Naša nasprotna stranka niso le naši kupci, ampak tudi država, finančne institucije, dobavitelji in zaposleni. Večkrat se kreditno, likvidnostno ali plačilno tveganje med seboj enačijo oziroma se besede izmenično uporabljajo.

"Dobiček ni denar."

10namigov banner