Finance v praksi podjetja

15 urna nadgradnja za udeležence APF in posameznike z razumevanjem računovodskih izkazov.

Udeleženci bodo samostojno, ob mentorstvu dr. Jožka Peterlina, prihajali do spoznanj iz dobre prakse vodenja financ. 

Vaje so zaokrožene po vsebinah …

  1. Kje so meje moje rasti. Upravljanje finančnih  omejitev.
  2. Poslovni načrt in vloga financ pri spremljavi uresničevanja.
  3. Različne oblike upravljanja obratnega kapitala in njene posledice.
  4. Izračunavanje bančno - finančnih zavez in orodja upravljanja teh.
  5. Delitev podjetja skladno z dobro poslovno finančno prakso; finančni, računovodski in poslovni vidik.

Cena delavnice vključuje izvedbo delavnice z gradivom, aplikacijo in kosilom. 

Lastnosti dogodka

Datum dogodka 17. 09. 2020
Zaključek dogodka 18. 09. 2020
Cena na udeleženca 600 evrov + DDV
Lokacija Ljubljana
600,00€