Finance v praksi podjetja

15 urna nadgradnja za udeležence APF in posameznike z razumevanjem računovodskih izkazov.

Udeleženci bodo samostojno, ob mentorstvu dr. Jožka Peterlina, prihajali do spoznanj iz dobre prakse vodenja financ. 

Vaje so zaokrožene po vsebinah …

 1. Kje so meje moje rasti. Upravljanje finančnih  omejitev.
 2. Poslovni načrt in vloga financ pri spremljavi uresničevanja.
 3. Različne oblike upravljanja obratnega kapitala in njene posledice.
 4. Izračunavanje bančno - finančnih zavez in orodja upravljanja teh.
 5. Delitev podjetja skladno z dobro poslovno finančno prakso; finančni, računovodski in poslovni vidik.

V okviru delavnice prejmete aplikacijo, s katero boste lahko doma za svoje podjetje analizirali in simulirali finančne posledice različnih poslovnih odločitev. Naučil vas bom uporabljati aplikacijo, ki je operativno orodje za oceno zgodnje opozorilnih znakov plačilne nesposobnosti in morebitne prezadolženosti. Z uporabo aplikacije lahko vidite, kako vas gledajo banke, kreditne zavarovalnice in drugi zahtevni poslovni partnerji.

Namen delavnice je, da sami obvladate uporabo aplikacije za:

 • Finančno analizo preteklih računovodskih izkazov, oziroma oceno finančnega potenciala za naprej.
 • Oceno uresničljivosti strateških usmeritev podjetja ali določenega programa.
 • Posledice investicijskih odločitev in simulacije različnih možnosti investiranja na denarni tok in zadolženost podjetja na daljši rok.
 • Postavitev strategije zadolževanja, z vnaprej postavljenimi omejitvami.
 • Operativno postavljanje ciljev v prodaji in posledice prodaje na zadolženost in finančno boniteto podjetja.
 • Orodje za upravljanje obratnega kapitala v mejah finančnih zavez iz kreditnih pogodb in strateških ter planskih omejitvah poslovodenja.  
 • Orodje določanja vzdržne dividendne politike.  
 • Orodje za razumevanje zadolženosti in kapitalske ustreznosti vsakega programa / trga posebej.

Cena delavnice vključuje izvedbo delavnice z gradivom, aplikacijo in kosilom. 

Lastnosti dogodka

Datum dogodka 07. 12. 2023
Zaključek dogodka 08. 12. 2023
Cena na udeleženca 600 evrov + DDV
Lokacija Vrhnika
600,00€