Poslovne finance za direktorje, računovodje ali komercialiste … nekaj odzivov udeležencev

Rok Saje, direktor področja splošnih zadev, Zavarovalnica Tilia

Meni je bil seminar zelo zanimiv. Tudi način predstavitve, ki ni bil klasičen ex cathedra, se mi je dopadel, in sicer predvsem v smislu kako teorijo uporabiti v praksi in seveda karizmatičen predavatelj. Seminar je bil zame, ker nimam predznanja s tega področja, vsebinsko dokaj zahteven. Preden se odločim za kakšno nadaljevanje, si bom zato prebral knjigo, ki smo jo dobili na seminarju. Tovrstna znanja po mojem mnenju potrebuje vsak vodstveni delavec, ne glede na to, ali dela na področju financ, predvsem mislim na prodajo in nabavo, pa tudi na vse ostale, če ne drugega, zaradi splošne razgledanosti.

Gregor Kmecl, Managing Director, SKF Slovenija d.o.o.

Seminar je bil zanimiv predvsem zaradi prepletanja teorije in zelo nazornih primerov iz vsakodnevne prakse, piko na i pa so dodale bogate izkušnje, ki si jih je predavatelj doslej že nabral na svoji poklicni poti.
Udeležbo lahko priporočim vsem, ki morajo pri svojem delu poznati medsebojne vplive posameznih finančnih odločitev ter pasti, ki se lahko skrivajo za številkami na papirju.
Kot del mednarodne korporacije sicer nismo neposredno podvrženi težavam s pridobivanjem finančnih virov pri bankah, pa tudi naš denarni tok je manj odvisen od dnevnih nihanj. Kljub temu lahko ocenim pridobljeno znanje kot dragoceno za praktično uporabo, nenazadnje tudi za boljše razumevanje naših strank.

Tanja Rogina, Vodja financ, Palisada

Zadeva je kar naporna, veliko je stvari v tako kratkem času in moraš biti skoncentriran ves čas. Sem pa vesela, da sem lahko vse razumela. Bi pa udeležencem svetovala, da si najprej preberejo vašo knjigo, tako bodo 100% pri stvari. Najboljše na seminarju so zagotovo primeri iz prakse. Ti mislim največ »dajo«. Sama imam vedno rada primere iz prakse. Drugače pa super in suverena izvedba.

Grega Kavčič

Strokovna delavnica SmartFin me je navdušila. G. Peterlin mi je odprl popolnoma drug pogled na finance in vpliv določenih odločitev tržnikov na delovanje podjetja. Delavnico bi kot obvezno priporočil vsem tržnikom, ki si želijo napredovati pri svojem delu in izvedeti, kaj dejansko pomenijo njihove odločitve. Pa tudi direktorjem, da bodo postavljali finančno uresničljive cilje.

mag. Mateja Knez, Vodja nabave, Big Bang

Predavatelj na zanimiv in preprost način predstavi bistvo financ v prodaji in nabavi. Vse prevečkrat težimo k temu, da le rastemo in povečujemo dobiček, vendar pa je rast povezana z dodatnimi viri financiranja, ki pa jih vedno ne moremo zagotoviti. Zato je treba prodaji in nabavi predstaviti finančne omejitve podjetja, potem ko je poslovni načrt narejen, da vedo, do kam lahko gredo, brez da bi naredili škodo podjetju. Ne glede na vse, je na koncu najpomembneje, da ima podjetje dovolj denarja na računu, saj lahko z njim poravnava svoje obveznosti. Denar je car! Delavnico priporočam vsem, ki so vpleteni v proces, ki polni in prazni transakcijski račun podjetja, predvsem pa vodstvu podjetja.

Vesna Žižmond, Vamatrade

Hvala tudi za Vaš trud ter zanimivo predavanje, ki je bilo tudi tistim, ki nismo toliko računovodsko podkovani, razumljivo in predvsem v pomoč pri nadaljnjem delu.

Tatjana Stanonik, Fine Culinar

Všeč mi je, ker se stvari predstavijo na preprost in enostaven način, ter vse skupaj podpre še s  konkretnimi primeri. Kot komercialistu mi je seminar dal ogromno novih idej ter ciljev. Prav tako mi je postavil nekaj vprašanj in odgovorov o podjetju, kjer sem zaposlena. Priporočila bi vsem, ki si želijo novih znanj in izkušenj o prodaji in nabavi.

Tea Borovnik, vodja nabave, Dat-con

Dolgoletna praksa in reference predavatelja so bile razlog, da sem se odločila za udeležbo na seminarju. Všeč mi je bilo, ker je bila razlaga preprosta kljub zahtevni tematiki. Dolžina seminarja je bila ustrezna, bile so dane iztočnice za poglobljeno raziskovanje in pripravo na »komercialni boj«. Različni kriteriji in dejstva, ki jih je potrebno upoštevati ob ocenjevanju golih številk poslovnih izkazov, so vredni razmisleka. Nekaj predlogov in idej bom zagotovo uporabila pri svojem delu.

Seminar bi priporočila vsem, ki se na kakršen koli način srečujejo z nabavo ali prodajo. S področjem morajo biti seznanjeni tudi tisti, ki sprejemajo strateške usmeritve v podjetju. Glede na trende, ki se zelo hitro spreminjajo, je po mojem mnenju udeležba na takšnem seminarju smiselna, saj omogoča pridobitev ali pa osvežitev informacij, ki so izjemno pomembne pri zagotavljanju dobrega načrtovanja, izvajanja in usklajevanja aktivnosti na komercialnem področju.

Tjaša Repše, Vodja nabave in marketinga, Armat

Z znanjem dr. Jožka Peterlina postanejo poslovne finance precej bliže in lažje obvladljive.

Priporočilo velja vsem, ki morajo biti dnevno pozorni na finance, odločajo o finančnih posledicah, si želijo pridobiti prave informacije in imajo željo postati bolj družbeno odgovorni.

Vito Zgonc, Vodja veleprodaje, Big Bang

Gospod Jožko na preprost, razumevajoč in duhovit način predstavi dejavnike finančne strani poslovanja, tudi za tiste, ki se pretežno ukvarjamo s prodajo in ustvarjanjem dobička. Poslovni plan je potrebno uskladiti s finančnim planom, določiti je potrebno finančne zmožnosti podjetja. Vsi zaposleni v podjetju, ki neposredno vplivajo na rezultat, se morajo zavedati, da podjetje brez ustreznega denarnega toka ne more poslovati, četudi posluje z visokim dobičkom.

Gregor Pugelj, Sales&Marketing Manager, Optotek

Na delavnici sem pridobil zelo izčrpne in uporabne informacije o objektivnem ocenjevanju poslovanja podjetja. Predvsem o pomenu denarnega toka, za katerega bi moralo s krbeti celotno podjetje in ne le oddelek financ. Sedaj svoje področje prodaje in trženja vidim še bolj sistemsko.

Miloš Gregorič

Vaše predavanje je bilo zelo konstruktivno in aktualno. Sam imam za sabo take poslovne izkušnje, da lahko rečem, da zorni kot iz katerega osvetljujete logiko poslovanja in upravljanja s tveganji močno "redči meglo" in pripomore pri postavljanju prioritet pri odločanju managementu.

Boris Laubič, direktor, Gorenje Keramika

Primeri poslovnih dogodkov in njihov vpliv na gibanje obratnega kapitala, kot posledica odločanja komercialistov v vsakodnevni praksi, so bili odlični. Tu se v prodajni praksi velikokrat pozablja, da je potrebno širše razmišljati za doseganje zastavljenih ciljev. Nemalo stvari je bila potrditev naših mnenj, veliko pa je bilo povedanih, nakazanih novih iztočnic, ki jih bomo z veseljem uporabili, dopolnili z obstoječim prodajnim modelom v podjetju.

Janez Lampič, direktor, VPL

Denarni tok je kri podjetja in mislim, da sem na seminarju prejel manjšo infuzijo, katera mi je nekoliko razkadila meglo v možganih. Tematika je dala vsakemu posamezniku, ki je v toku dogajanja svojega podjetja, če ne drugega, temo za razmislek in diskusijo v podjetju. Pravilna ocena zmožnosti podjetja je temelj in to predvideti je tista megla v možganih. Po moji presoji se vsaj 95% podjetij naše in večje velikosti vodi na slepo.

Nika Ribič, Optisis

Kontrole in nadzor nad poslovanjem se morajo izvajati redno in skrbno. Vaša delavnica me je spomnila na to, da nikoli ne smemo"zaspati". V mislih imam kupce, ki zamujajo ter pregled nad naročanjem blaga in zalogami. Vidim tudi, da ne moremo samoumevno pričakovati, da bodo sodelavci v nabavi in prodaji delovali tako, kot razmišljajo doma pri osebnih financah. Zanimivi in poučni so primeri vaših izkušenj, saj edino primeri iz prakse pomagajo slušateljem razumeti manj znano strokovno terminologijo. Predvsem pa pomaga pogledati zadeve z drugega zornega kota, še posebej na primeru odnosa bank in njihovih analitikov do podjetja.

Denis ŠKRK , direktor, Modima

Je že res, da se kot direktor vsakodnevno srečujem z večino »predebatiranega« na posvetu, vendar nisem vedel, za tiste ključne važne stvari, recimo pri obvladovanju tveganj, oziroma tisto na kar moramo biti najbolj pozorni. Verjetno in predvsem zaradi vašega predavanja bomo v bodoče bolj racionalno preštudirali kakšno poslovno odločitev, da se nam ne bi kaj nepredvidenega zgodilo. Saj veste, da tako ali drugače podjetja v večini poslujejo in krmarijo po tankem robu - brez neke rezerve, oziroma po vaše Plana B.

Elektroservisi

… Po krajšem odmoru z odlično zakusko je sledilo veliko presenečenje. V pričakovanju resnega in mogoče celo dolgočasnega predavanja o financah smo se po večini oborožili s kavicami in svežo vodo. Razen parih ni nihče vedel, da nas bo lahko dr. Jožko Peterlin s svojim predavanjem o financah po meri Elektroservisov v tako kratkem času toliko naučil in hkrati tako zabaval. …

http://www.elektroservisi.si/db/elektroservisi/file/elegra%202.pdf

Boštjan Hribar, CPK, finance

dr. Peterlin orje ledino na področju poslovnih financ z modernim in učinkovitim pristopom k klasičnim težavam. Obvezno za vse finančnike in poslovodje, še posebej za tiste, ki so pred prelomnimi odločitvami.

Denarni tok ne laže tako kot bilance in rast podjetja pomeni predvsem rast dolgov. To si moram zapomniti!

Nada Kordež, Mikrocop, Vodja računovodstva in kontrolinga

Na delavnici Poslovne finance za direktorje in računovodje sem osvežila znanje in pridobila uporabne informacije. Z obiskom vaših delavnic postaja področje financ zelo zanimivo in kot udeleženka sem dobila kar veliko novih idej, ki jih bom z veseljem uporabila pri svojem delu.  

Klemen Klinar, Mikrocop, Direktor področja storitev

Hvala za odličen seminar. Sedaj vem, česa vsega na vem, pa bi kot direktor moral. Res je bilo zanimivo, saj ste dejansko opozorili na kar nekaj izzivov s katerimi se soočamo tudi v našem podjetju, predvsem zato ker nimamo vsi enakih pogledov na finance, denarni tok … in vse s tem povezane posledice, ki ste jih tako odlično predstavil.

"Prosti denarni tok je edini uspeh za lastnika in vir za razvoj."