AKADEMIJA POSLOVNIH FINANC

akademija znak finalje intenziven program usposabljanja na področju finančnih in pravnih posledic poslovnih odločitev z veliko primeri in vajami. Akademija je namenjena direktorjem, finančnikom, nadzornikom in vsem, ki so odgovorni za finančne posledice poslovnih odločitev.

45-urni program poteka 2 krat letno, načeloma spomladi in jeseni, tri zaporedne petke in sobote v Ljubljani.

Udeleženci akademije pridobijo strokovno kritičen odnos do računovodskih podatkov in določanja bonitete ter pravil projektnega financiranja iz bančne prakse. Spoznajo dileme kapitalske ustreznosti, obratnega kapitala in denarnih tokov ter finančne zakonodaje. Finančno načrtovanje in analiziranje, obvladovanje tveganj ter nadzor podjetja in kupcev so teme, ki so neposredno uporabne v strokovni praksi.

Reference

PREDAVANJA IN STROKOVNE DELAVNICE

so namenjena enodnevnim strokovnim posvetom. Izvedemo jih za posamezna podjetja ali banke in njihove poslovne partnerje. Sodelujemo tudi v drugih strokovnih programih, ki jih organizirajo drugi.

Inštitut za poslovne finance, Smartfin tudi sam organizira strokovne delavnice:

 • Obvladovanje finančnih tveganj v podjetjih
 • Določanje kapitalske ustreznosti in plačilne sposobnosti
 • Obvladovanje obratnega kapitala
 • Finančno načrtovanje in analiziranje za potrebe odločanja
 • Obvladovanje denarnih tokov in zagotavljanje likvidnosti
 • Poslovne finance za določene ciljne skupine (direktorji, nadzorniki, tržniki)

V okviru strokovnih delavnic in seminarjev v lastni organizaciji, damo možnost udeležencu, da v kolikor ni zadovoljen, ob prvem odmoru zapusti seminar in vrne gradivo. V tem primeru udeležencu vrnemo vplačano udeležbo na seminarju, oziroma mu ne izstavimo računa. Udeležencem naših predavanj, ne glede na organizatorja, smo pripravljeni, v roku enega tedna po dogodku, brezplačno po telefonu ali elektronski pošti razložiti določeno nejasnost ali manjši problem iz njegove poslovno finančne prakse.

POSEBEJ ZA RAČUNOVODSKE SERVISE

Od računovodstva se pričakuje vsak dan več. Direktorji ne ločijo med računovodstvom in financami in zato od računovodje pričakujejo, da je finančnik, davčni svetovalec, interni revizor, forenzik in še kaj, kar je v podjetju lahko problematično.

Ocenjujemo, da je Akademija poslovnih financ zelo primerna nadgradnja za računovodje, oziroma računovodske servise, saj poslovne finance lahko predstavljajo dodatno storitev. Računovodja lahko zelo kritično ocenjuje računovodske izkaze, ker mu je jasno, da je lahko vse prav in hkrati vse narobe. Vsi podatki so lahko točni, a nam to ne pomaga prav nič, če ne ustrezajo namenu uporabe. Vemo, ni smešno, resnično je.

Običajno za računovodske servise pripravimo posebne strokovne delavnice za njihove stranke, da kasneje računovodja lažje komunicira z direktorjem, podjetnikom ali drugim naročnikom.

POSLOVNO - FINANČNI "COACHING"

ali individualno svetovanje / izpopolnjevanje je namenjeno lastnikom podjetij, nadzornikom, direktorjem in strokovnjakom ki se zavedajo svoje vloge v podjetju z maksimalno profesionalno skrbnostjo poslovno finančne stroke.

"Obveznost prizadevanja je pred rezultatom. "

10namigov banner

Postanite mojster upravljanja:

 • kapitalske ustreznosti
 • obratnega kapitala
 • denarnih tokov
 • finančnih tveganj
 • plačilne sposobnosti
 • finančnega kontrolinga
 • zadolževanja in investiranja.

Izberite katero od strokovnih usposabljanj ali pa nam pišite, kaj lahko naredimo koristnega za vas.

Kontakt