AKADEMIJA POSLOVNIH FINANC

akademija znak finalje intenziven program usposabljanja na področju finančnih in pravnih posledic poslovnih odločitev z veliko primeri in vajami. Akademija je namenjena direktorjem, finančnikom, nadzornikom in vsem, ki so odgovorni za finančne posledice poslovnih odločitev.

45-urni program poteka 2 krat letno, načeloma spomladi in jeseni, tri zaporedne petke in sobote v Ljubljani.

Udeleženci akademije pridobijo strokovno kritičen odnos do računovodskih podatkov in določanja bonitete ter pravil projektnega financiranja iz bančne prakse. Spoznajo dileme kapitalske ustreznosti, obratnega kapitala in denarnih tokov ter finančne zakonodaje. Finančno načrtovanje in analiziranje, obvladovanje tveganj ter nadzor podjetja in kupcev so teme, ki so neposredno uporabne v strokovni praksi.

Reference