PREDAVANJA IN STROKOVNE DELAVNICE

so namenjena enodnevnim strokovnim posvetom. Izvedemo jih za posamezna podjetja ali banke in njihove poslovne partnerje. Sodelujemo tudi v drugih strokovnih programih, ki jih organizirajo drugi.

Inštitut za poslovne finance, Smartfin tudi sam organizira strokovne delavnice:

  • Obvladovanje finančnih tveganj v podjetjih
  • Določanje kapitalske ustreznosti in plačilne sposobnosti
  • Obvladovanje obratnega kapitala
  • Finančno načrtovanje in analiziranje za potrebe odločanja
  • Obvladovanje denarnih tokov in zagotavljanje likvidnosti
  • Poslovne finance za določene ciljne skupine (direktorji, nadzorniki, tržniki)

V okviru strokovnih delavnic in seminarjev v lastni organizaciji, damo možnost udeležencu, da v kolikor ni zadovoljen, ob prvem odmoru zapusti seminar in vrne gradivo. V tem primeru udeležencu vrnemo vplačano udeležbo na seminarju, oziroma mu ne izstavimo računa. Udeležencem naših predavanj, ne glede na organizatorja, smo pripravljeni, v roku enega tedna po dogodku, brezplačno po telefonu ali elektronski pošti razložiti določeno nejasnost ali manjši problem iz njegove poslovno finančne prakse.