Jelka Jamnik, Tobačna Ljubljana

APF je odličen povzetek vpliva poslovnih odločitev praktično na vseh poslovnih funkcijah na finančno zdravje, obstoj in uspešnost podjetja. Kritično, praktično in realno predstavi ključne vzvode, ki jih mora poslovodstvo vzpostaviti za uspešno vodenje, nadziranje in rast podjetja. Program je dovolj poglobljen, kot tudi dovolj širok ob enem, da zagotovi udeležencu širšo sliko za upravljanje ključnih dejavnikov uspešnosti in tveganja podjetja.