Manca Jagodič, G20, Rogaška Slatina

Veliko odgovorov sem dobila in še več vprašanj in prišla do ugotovitve, da mi je vse skupaj zelo zanimivo.