Ida Kavčič, IK svetovanje, Brezje

Peterlin na razumljiv način razloži premoženjske postavke v računovodskih izkazih z vidika financ, kapitalsko ustreznost, likvidnost, denarni tok, ... Na koncu vedno pove, da podjetje preživi zaradi pozitivnega denarnega toka in ne zaradi dobička. Iz njegovih predavanj odideš prizemljen.