Jurij Godec, Banka Celje

Menim, da so v knjigi povzete ključne zadeve iz vaših predavanj, tako da je vsekakor priporočljiva za vse tiste, ki še niso bili na vaših seminarjih.