mag. Aleksander Vozel, Banka Celje

Odličen priročnik, ki nam omogoča celovito razumevanje  finančnih posledic  in vplivov poslovnih odločitev managerja. Postavlja nam okvire za delovanje na dolgi rok.