Andrej Repše, Armat

V knjigi  Izzivi vodenja poslov pa skupina izjemnih avtorjev in soavtorjev plastično predstavi materijo, ki jo direktor in poslovodja pri svojem delu mora poznati in obvladati, prav tako, kot mora voznik obvladati vožnjo v prometu. Je odločen priročnik za varnejšo »plovbo« podjetja. Posebej še tema o vlogi poslovnih financ  in o pravnih vidikih s poudarki o odgovornostih in pravnih posledicah poslovodij.