Filip Remškar, CEO, Smart Inženiringi

Poznavanje in obvladovanje finančnih tokov je eno najpomembnejših znanj pri razvoju podjetja. V knjigi so pogoji za finančno uspešnost prikazani na zelo razumljiv način ter je dobra opora novim podjetnikom.