Peter Frankl, Časnik Finance

Dober podjetnik ali menedžer ima lahko samo osnovno šolo, lahko pa ima tudi doktorat iz matematike ali metafizike. Dober podjetnik ali menedžer je lahko ključavničar ali vrhunski pianist. Skupna značilnost vseh dobrih menedžerjev in podjetnikov pa je to, da so uspešni. In pričujoča knjiga je pravzaprav priročnik, kako biti poslovno uspešen.