Boris Laubič, direktor, Gorenje Keramika

Primeri poslovnih dogodkov in njihov vpliv na gibanje obratnega kapitala, kot posledica odločanja komercialistov v vsakodnevni praksi, so bili odlični. Tu se v prodajni praksi velikokrat pozablja, da je potrebno širše razmišljati za doseganje zastavljenih ciljev. Nemalo stvari je bila potrditev naših mnenj, veliko pa je bilo povedanih, nakazanih novih iztočnic, ki jih bomo z veseljem uporabili, dopolnili z obstoječim prodajnim modelom v podjetju.