Miloš Gregorič

Vaše predavanje je bilo zelo konstruktivno in aktualno. Sam imam za sabo take poslovne izkušnje, da lahko rečem, da zorni kot iz katerega osvetljujete logiko poslovanja in upravljanja s tveganji močno "redči meglo" in pripomore pri postavljanju prioritet pri odločanju managementu.