Tea Borovnik, vodja nabave, Dat-con

Dolgoletna praksa in reference predavatelja so bile razlog, da sem se odločila za udeležbo na seminarju. Všeč mi je bilo, ker je bila razlaga preprosta kljub zahtevni tematiki. Dolžina seminarja je bila ustrezna, bile so dane iztočnice za poglobljeno raziskovanje in pripravo na »komercialni boj«. Različni kriteriji in dejstva, ki jih je potrebno upoštevati ob ocenjevanju golih številk poslovnih izkazov, so vredni razmisleka. Nekaj predlogov in idej bom zagotovo uporabila pri svojem delu.

Seminar bi priporočila vsem, ki se na kakršen koli način srečujejo z nabavo ali prodajo. S področjem morajo biti seznanjeni tudi tisti, ki sprejemajo strateške usmeritve v podjetju. Glede na trende, ki se zelo hitro spreminjajo, je po mojem mnenju udeležba na takšnem seminarju smiselna, saj omogoča pridobitev ali pa osvežitev informacij, ki so izjemno pomembne pri zagotavljanju dobrega načrtovanja, izvajanja in usklajevanja aktivnosti na komercialnem področju.