Gregor Kmecl, Managing Director, SKF Slovenija d.o.o.

Seminar je bil zanimiv predvsem zaradi prepletanja teorije in zelo nazornih primerov iz vsakodnevne prakse, piko na i pa so dodale bogate izkušnje, ki si jih je predavatelj doslej že nabral na svoji poklicni poti.
Udeležbo lahko priporočim vsem, ki morajo pri svojem delu poznati medsebojne vplive posameznih finančnih odločitev ter pasti, ki se lahko skrivajo za številkami na papirju.
Kot del mednarodne korporacije sicer nismo neposredno podvrženi težavam s pridobivanjem finančnih virov pri bankah, pa tudi naš denarni tok je manj odvisen od dnevnih nihanj. Kljub temu lahko ocenim pridobljeno znanje kot dragoceno za praktično uporabo, nenazadnje tudi za boljše razumevanje naših strank.