Finančno upravljanje in vodenje v družinskih podjetjih

Družinska podjetja se ne ločijo bistveno od običajnih podjetij, kjer so deležniki podjetja manj čustveno povezani. V družinskem podjetju so pričakovani odnosi načeloma manj profesionalni. Nasledniki so običajno drugače prišli do premoženja, kot njihovi starši, zato je tudi odnos do premoženja drugačen. Ravno zato se preveč družinskih podjetij v naslednjih generacijah sreča s težkimi izzivi. Starši težko odpovejo delovna razmerja družinskim članom. Predolgo tolerirajo nedoseganje načrtovanih ciljev, kar negativno vpliva na ostale zaposlene, ki izgubijo motivacijo ali celo začnejo iskati bolj vzpodbudno delovno okolje v drugje

V družinskem podjetju je potrebno več časa, da člani družine in razširjene družine razumejo bistvo finančnega vodenja in pravila dobrega korporacijskega upravljanja. Sredstva podjetja niso sredstva lastnikov podjetja, tako da posamezniki s temi sredstvi ne morejo prosto razpolagati. Podjetja so kot naši otroci, z njimi ne moremo prosto razpolagati. Jasne pa so obveznosti.

Postavitev finančnega kontrolinga družinskega podjetja in korporacijskega upravljanja zahteva več časa in več srca. Starši so lahko še tako dobri smučarji, redko pa uspešni trenerji svojim otrokom. Tako velja tudi za finančno upravljanje in korporacijsko upravljanje. Mi ga postavimo in vpeljemo v življenje družinskega podjetja.