Reorganizacija / Prestrukturiranje podjetja

Podjetje se v svojem življenjskem ciklu pogosto sreča z izzivi, ki zahtevajo njegovo prestrukturiranje ali reorganizacijo.

Razlogi so različni:

  • podjetje je zašlo v težave s solventnostjo ali kapitalsko ustreznostjo…
  • podjetje je kapitalsko trdno in posluje dobro, vendar lastniki zaradi starosti ali želje po ukvarjanju z novimi izzivi in predaje posla načrtujejo imenovanje direktorja, ki ni lastnik. Zaradi potencialne ločitve lastništva od vodenja družbe lahko zato za družbo nastopijo nova tveganja katerim do sedaj družba ni bila izpostavljena: kot so tveganje nezadostnega napora direktorja pri vodenju poslov, saj bo upravljal tuje premoženje in ne svojega; tvegane zasledovanje drugih ciljev, kateri niso cilji družbe; tveganje nepravilne odločitve o investicijah; težnje po ohranjanju položaja; tveganje zasledovanja osebnih koristi; tveganje da bodo imeli lastniki slabše informacije o družbi kot so jih imel do sedaj, saj ne bodo več hkrati opravljal funkcije direktorja (asimetrija informacij) kar vse lahko označimo kot potencialno tveganje v razmerju agentskega odnosa poslovodstva do lastnika.  
  • podjetje je kapitalsko trdno in posluje dobro vendar želi zaradi priprave na potencialno novo recesijo/krizo zmanjšati potencialna operativna tveganja na sprejemljivo raven ter uvesti sistem upravljanja s tveganji.
  • podjetje je kapitalsko trdno in posluje dobro, lastniki želijo ločiti posamezne dejavnosti v ločena podjetja ter vsak nadaljevati svojo poslovno pot samostojno

V okviru prestrukturiranja/reorganizacije je potrebno opraviti skrbni pregled podjetja. Na podlagi ugotovitev skrbnega pregleda pripravimo pregled potencialnih tveganj in predlog za njihovo obvladovanje. Po potrditvi s strani naročnika izvedemo potrebne finančne in pravne ukrepe prestrukturiranja oz. reorganizacije.