PODROČJA FINANČNEGA SVETOVANJA

Z ljudmi, ki nam zaupajo, se dogovorimo o želenih ciljih. Povemo, kaj lahko naredimo in to tudi speljemo. Ne znamo vsega, vsekakor pa obvladamo poslovne finance. Pridržujemo si pravico, da od dogovorjenih nalog odstopimo, če ugotovimo, da so nameni naročnika poslovno ali etično nekorektni.  

Glede na zahtevnost dogovorjenega projekta, se v projektni tim, po soglasju naročnika, vključijo strokovnjaki s povezanih področij, kot so pravniki, cenilci vrednosti, revizorji ali davčni svetovalci. Predmet svetovanja je vedno odraz vaših potreb in našega prepričanja, da lahko opravimo tako, kot želite vi.

V nadaljevanju so našteti nekateri izpeljani projekti.

 • Postavitev metodologije celovitega obvladovanja tveganj
 • Določanje kapitalske ustreznosti in plačilne sposobnosti
 • Izboljšanje učinkovitosti obratnega kapitala
 • Zagotavljanje operativne odličnosti finančnega poslovanja
 • Postavitev finančnega nadzora v skupini
 • Vpeljava poslovno-finančnega načrtovanja
 • Poslovno-finančne reorganizacije
 • Skrbni pregled finančnega poslovanja
 • Kritična ocena finančnega ali projektnega načrta
 • Podpora vodji financ v podjetju pri zagonu določenih aktivnosti
 • Organiziranost finančne službe
 • Motivacijsko nagrajevanje na osnovi finančnih rezultatov