Boniteta ni samo odsev všečnosti

Biti plačilno sposoben pomeni, da redno poravnavaš svoje obveznosti, ne glede na to, kako unovčuješ terjatve.

Dokler poravnavate svoje obveznosti, bo redko kdo preverjal vašo boniteto, razen ko pridete v banki na vrsto za vnovično oceno vaše bonitete, kar je določeno v procesu obvladovanja operativnih tveganj banke.

 

Če z vami ni težav, bo morda kar kljukica, brez resnega pogleda. Če redno plačujete, niste medijsko prepoznavni, ne sodite med gazele, ne trgujete na borzi, ne prevzemate drugih, potem vas tudi nihče kaj dosti ne bo spraševal po "zdravju". Več o tej vsebini glejte na (www.finance-akademija.si/boniteta09[+] ).

Plačilna sposobnost na prvem mestu

Biti plačilno sposoben pomeni, da redno poravnavaš svoje obveznosti, ne glede na to, kako unovčuješ terjatve. To pomeni, da ste kapitalsko ustrezni in dosegate načrtovani denarni tok. Lahko pa imate tudi preveč kapitala, ker ste v zreli življenjski fazi podjetja, kar pomeni, da niste več zreli za vodenje podjetja, ker ste postali preveč ležerni, ali pa ta življenjska faza podjetja ni skladna z vašim slogom vodenja. Podjetnost pomeni ustvarjati dobiček ob prevzemanju tveganja (tveganje ni negotovost).

Imeti veliko kapitala je potuha, ker ta pokrije zgrešene poslovne poteze ali opustitve določenih nujnih ravnanj, tu tveganja ni. Če je podjetje vaše, potem super, če pa ste na tuji detelji, potem so lastniki krivi, če je vse skupaj hudo ležerno. Kako naj dosegamo optimalno plačilno sposobnost in katere aktivnosti so pomembne, da bomo ohranili boniteto podjetja na ravni, ko so stroški poslovanja, kot odsev bonitete, najnižji?

Prava mera kapitala

Imeti nekaj tisoč evrov kapitala je nujen pogoj, da formalno vstopite na trg, ni pa zadosten pogoj, da na trgu obstanete. Imeti morate toliko kapitala, da redno poravnavate svoje obveznosti glede na obseg in vrste poslov, ki jih opravljate, in tveganja, ki se jim pri opravljanju dejavnosti izpostavljate. Vrste poslov so v glavnem stvar dejavnosti, kjer morate biti, z vidika izračuna kapitalske ustreznosti, enako finančno močni kot konkurenca.

Obseg poslov pa pomeni, da več, kot imate prihodkov v določeni dejavnosti, več morate imeti kapitala. Prihodki za seboj potegnejo opremo, zaloge, terjatve in še kaj, kar je treba financirati. Določen obseg lahko prenesemo na dobavitelja, ampak tu so meje, ker dobavitelji prodajajo na trgu pod tržnimi pogoji. Posojila so tudi zelo prikladna za financiranje sredstev, ampak obstajajo meje posojilne sposobnosti, ki je odvisna od finančne moči ali bonitete ali kapitalske ustreznosti.

Prava mera kapitala je pravi odnos med posojili in kapitalom. S kapitalom merimo na kapital, ne na fiktivni kapital, kot je bilančni dobiček, dokler se ga lastniki ne odrečejo in ga kapitalizirajo, ni nič drugega kot obveznost do lastnika, ta pa prvi ve, kdaj morajo podgane zapustiti barko.

Doseganje načrtovanega denarnega toka

Da bi ohranjali boniteto podjetja na nespremenljivi ravni, pomeni, da morate uresničiti napovedi iz bilance podjetja in iz poslovnega načrta. Terjatve in zaloge se morajo preleviti v denar, sicer so bile bilance neresnične. Bilanca stanja tudi napoveduje udenarjanje posameznih oblik sredstev v denar

Od nastanka terjatve pa do poplačila je terjatev izpostavljena tveganjem oslabitve in neplačila. Zaloga iz bilance stanja je lahko nekurantna, torej je ne bomo videli v denarju. S takimi terjatvami in takimi zalogami ne bomo mogli poravnati obveznosti do dobaviteljev.

Ko pripravimo poslovni načrt in po njem pripravimo finančni načrt, je to pogodba med lastniki in upravo in hkrati osnova za dogovarjanje z bankami. Uresničevanje finančnega načrta predstavlja sliko o naši resnosti oziroma obvladovanju svojega posla. Če stvari ne potekajo po načrtih, obstajajo samo dve možnosti - ali smo lagali ali pa ne obvladujemo svojega posla.

V obeh primerih je slika o boniteti našega podjetja bolj motna. Na boniteto podjetja ne vplivajo samo številke. Zaupanje v vodstvo podjetja pomeni, da to izpolni dogovorjeno. Ko dogovarjamo posojilo z določenimi roki odplačevanja, se verjetno zavedamo, da morajo denarni tokovi iz dejavnosti pokriti denarne tokove iz financiranja. Če imamo kopico izgovorov za naknadno spremembo posojilnih pogojev, potem posla ne obvladamo.

 

Dejstvo

Stroški bonitete

Da bi vedeli, koliko nas boniteta stane, je dobro vedeti, koliko nas stane, če jo izgubimo. Ko izgubimo zaupanje na trgu, postanemo "kužni". Vsi, ki se nam še lahko izognejo, se nas izogibajo, so pa do nas zelo vljudni in neizmerno poslovni, hkrati pa zelo hvaležni, da niso zraven. Tisti pa, ki so z nami v težavah, postanejo manj prijazni in imajo vrsto sodelavcev, ki imajo pravico odločati o stvareh, o katerih smo se prej dogovarjali sami. Spremembe pogojev poslovanja začnejo odobravati višje ravni in stroški so določeni po pravilniku.

Vse postane dražje in nihče noče sodelovati brez jamstva. Odnosov z novimi bankami ne moremo vzpostavljati, stare se nas želijo rešiti. Dobavitelji postanejo zelo pazljivi, kupci tvegajo neizpolnitev pogodbenih dogovorov. Kako priti na stare tire? Težko ali sploh ne, vsekakor pa dražje, kot če bi začeli na novo. Kako nujna je voda, se zavemo, ko smo nekaj dni brez nje.