Mnoge predavateljske zvezde so se izpele

Slušatelji so se naučili ločevati zrnje od plev; pomembnejši sta kakovost in takojšnja uporabnost znanja.

V krizi se je zmanjšalo predvsem povpraševanje po izobraževanju iz borzništva, vlaganj v vrednostne papirje in nepremičninskih trgov, opažajo pri Akademiji Finance. Na Združenju poslovnih finančnikov Slovenije pa pravijo, da raste sodelovanje v timih, ustanovljenih "ad hoc" za posebne namene.

"Menedžerji in drugi zaposleni vsaj enako, če ne celo bolj, iščejo znanje o davkih, računovodstvu, finančnih izterjavah dolgov, likvidnosti in še zlasti o trženju.

V podjetjih je dovolj povpraševanja tudi po vsebinah, kot so optimizacija in racionalizacija poslovanja ter odgovornost menedžerjev," pravi vodja Akademije FinanceTatjana Pogačnik. Prejšnja leta so bila in so tudi zdaj, posebno v kriznih razmerah, v modi kratkotrajna, intenzivna izobraževanja, ki udeležencem ponujajo čim bolj aplikativno znanje, dodaja Pogačnikova.

tatjanaPogacnik

"Finančniki iščejo predvsem znanje, ki ga lahko hitro uporabijo v praksi o davkih, računovodstvu, izterjavi dolgov, likvidnosti in še zlasti trženju," pravi Tatjana Pogačnikz Akademije Finance.

Predavatelji, ki so bili zvezde, nimajo več obiska

Pomembno je, meni Pogačnikova, da postaja v Sloveniji izobraževanje vse bolj kakovostno, saj so se menedžerji naučili ločevati zrnje od plev in tako predavatelji, ki so bili še pred leti zvezde, nimajo več obiska. Ker imajo vodilni v podjetjih malo časa, je čedalje več zanimanja za izobraževanje prek interneta. Seveda gledajo tudi na stroške, torej na kotizacije.

"V primerjavi s tujino, kjer udeležba na eni izmed poslovnih konferenc v Londonu stane najmanj 1.200 funtov, je izobraževanje za finančnike in drug podjetniški kader v Sloveniji še vedno poceni," pravi Pogačnikova in dodaja, da je za domače konference, ki so se že uveljavile in so tudi mednarodno priznane, zanimanja še vedno veliko, za nove poslovne dogodke pa manj.

jozkoPeterlin

"Kar so uničili povzpetniki v upravah nekaterih družb, ne bo lahko nadomestiti; potrebno bo specializirano znanje o financiranju, tveganjih, kapitalu, denarnem toku ..." meni Jožko Peterlin iz Združenja poslovnih finančnikov Slovenije.

Kako z manj denarja narediti več

Predsednik Združenja poslovnih finančnikov Slovenije Jožko Peterlin meni, da podjetja zdaj potrebujejo odgovor, kako z enako ali manj denarja narediti več in ohraniti plačilno sposobnost. "Povzpetniki v upravah nekaterih podjetij, ki se niso zavedali finančnih posledic svojih odločitev, so oslabili kapitalsko ustreznost podjetij, uničili desetletno akumulacijo in ukradli podjetju nekaj let razvoja. Včasih deset strokovnjakov težko popravi, kar en sam menedžer pokvari," pravi Peterlin.

Ugotavlja, da je zdaj največ povpraševanja po finančnem znanju o zagotavljanju dolgoročne kapitalske ustreznosti in finančne sestave, obvladovanju obratnega kapitala v skupini, zagotavljanju pozitivnega denarnega toka ne glede na dobiček, obvladovanju finančnih tveganj in o alternativnih virih financiranja. V okviru Združenja poslovnih finančnikov Slovenije je zanimanje za izobraževanje nespremenjeno, povečalo pa se je sodelovanje v timih, ustanovljenih "ad hoc" za posebne namene.

Njihovih dogodkov se udeležuje okoli 60 odstotkov članov (združenje, katerega namen je spodbujanje strokovnega razvoja in etike poslovnih finančnikov ter izmenjava informacij in izkušenj, ima 130 članov). Prihodnja leta pa bodo namenjena predvsem sanaciji in konsolidaciji poslovnih modelov, še dodaja Peterlin.

Vir: Finance